داخلی سياسی خبر
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 132637
آدرس اشتباه رئیس جمهور
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۵
 
مهدی محمدی در کانال شخصی اش طی یادداشتی نوشت: خوزستان امروز يك نماد است. سرزميني كه در خيابان آن از هر دو سه نفر كه دست روي شانه شان بگذاريد يك نفر يا رزمنده است، يا شهيد داده يا وابسته شهيد داده اي است، امروز گرفتار آب و برق است.

از خوف آلودگي و رنج گرد و غبار، به خانه پناه مي بردند اما حالا ديگر خانه هم جاي نشستن نيست.

باران كه همه جا نشان رحمت است، براي مرد و زن خوزستاني بدل به صفير تاريكي شده است.

از خانم محيط زيست خبري نيست؛ تا ديروز كه در سينما فيلم مي ديد، امروز را نمي دانم.

رييس جمهور هم آدرس را اشتباه گرفته و به جاي خوزستان، راهي ممالك عرب شده است.

اينها همه نمادي است از ناكارآمدي بر هم انباشته و نشاندن قيل و قال به جاي كار و چشم پوشيدن از مردم و چشم دوختن به دشمني كه حالا اوضاعش هم دگرگون شده. فقط غبار خوزستان نيست، سيل سيستان و برف گيلان هم همين حكم را دارد. از اشراف كار بر نمي آيد.