داخلی سياسی خبر
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 67719
رصد مقدمات و پیش زمینه‌های حوادث آینده
چهار نقش سپاه و جنبش دانشجویی در ۴ سال آینده
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۱
 
نبرد تمام عیار با شبهات، یکی از تکالیف مهم جنبش دانشجویی و سپاه پاسداران به ویژه در ۴ سال آتی است و پاسخگویی به شبهاتی مثل آنچه که در ابتدای متن به تعدادی از آنها اشاره شد، حتماً آسیب‌های بزرگ را از ساحت انقلاب اسلامی ما دور خواهد کرد....
پایگاه خبری انصارحزب الله- روزهای ۴ سال آینده در بطن خود حوادث مهمی را پرورانده‌اند. حوادث مهمی که رصد مقدمات و پیش زمینه‌های آنها از هم‌اکنون و حتی از مدت‌ها قبل کار زیاد سختی نبوده است.

طرح مقولاتی مثل شورای فقهی به موازات رهبری نظام، تأکید بر مذاکره با آمریکا، قبول ورود به پروژه جهانی سازی، طرح دوباره مطالبات سال ۸۸ توسط عده‌ای معلوم‌الحال با هدف تعارض با نظام اسلامی، تأکید افراط گونه بر قانع سازی اروپا و کاخ سفید و ...

البته این رخدادها و فرآیندهای احتمالی به این معنا نیستند که خدای نکرده دولت و رئیس جمهور جدید قصد دارند تمام همت خود را بر این کارها مصروف بدارند اما پر واضح آنکه مطالبه کنندگان، مطرح کنندگان و پای فشارندگان بر مقولات گفته شده در بالا، کسانی هستند که برای طرح این مطالبات در جمهور یازدهم، تلاش‌های زیادی به عمل می‌آورند و عده‌ای از آنها نیز البته در اطراف دولت جدید دیده می‌شوند. در فضای تصویر شده پیش رو، طبیعتاً همه خواص و نهادهای دلبسته نظام و انقلاب اسلامی وظایفی دارند که ضرورت انجام عقلایی و بموقع این وظایف غیر قابل انکار است.

تکالیفی که برآیند کلی انجام آنها باید منتج به جلوگیری از تغییر مسیر انقلاب اسلامی، نوشته نشدن اشتباهات برخی افراد به پای نظام اسلامی و همچنین ضمن حفظ عزت نظام و مردم سبب مانایی و بسط بیشتر آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی و خط خدمتگزاری به مردم شود.

در این میان اما به‌طور خاص، بدنه فرهنگی و اجرایی نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشکل‌های جنبش اصیل دانشجویی به دلیل ماهیت وجودی خود که شاید پررنگ‌ترین وجوه آن، شکل گیری و نضج گرفتن در دامان انقلاب اسلامی و اثبات یاری‌ نمودن انقلاب با حراست از مرزهای عقیدتی انقلاب اسلامی باشد، تکالیف جدی‌تر و البته به زعم نگارنده تأثیرگذارتری را بر عهده دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنم.

یکم: تحکیم رابطه مردم و نظام اسلامی

توده‌های مردم در ایران ارتباط تنگاتنگ و بلاانقطاعي با نظام اسلامی دارند و اساساً نظام اسلامی قائم به اسلام، خرد و مردم است.

اما تحکیم بخشی به این ارتباط نیز یک ضرورت همیشگی و غیر قابل انکار است.می‌توان اذعان کرد که در این راه مقدس، جنبش دانشجویی و سپاه پاسداران به دلیل فلسفه وجودی و پراکنشی که در میان توده‌های مردم دارند از نقشی بی‌بدیلي نسبت به سایرین برخوردارند.

بدنه عقیدتی و فرهنگی سپاه پاسداران و همچنین جنبش دانشجویی باید ضمن انتقال مصالح و انتظارات حاکمیت به مردم، منتقل کننده کامل‌تری از مصالح و نیازهای مردم به حاکمیت نیز باشند و در این راه به صورتی جهادی وارد عرصه شوند.عمل به تکلیف منطقی و جهادگونه این دو پل ارتباطی محکم میان مردم و حاکمیت که اولی (سپاه) ضامن مانایی انقلاب اسلامی و هویت ما و دیگری (جنبش) نماد پیشرفت، آرمانخواهی و امید به آینده است رافع رخدادهای سوء و کژی‌هایی است که در کمین مردم و نظام جمهوری اسلامی نشسته‌اند.

دوم: نبرد با شبهات

شاید به جرئت بتوان گفت که از صدر اسلام تاکنون بزرگترین خطری که برای مسلمانان به وجود آمده و خواهد آمد، مقوله «انحراف» است و صد البته انحراف نیز جز در قالب شبهات بی پاسخ مانده و سکوت عمارها ابتنا نمی یابد.شبهات را چه کسی باید رصد کند و ضمن پاسخگویی، آنها را از عرصه خردمحور انقلاب اسلامی بزداید؟! کسی که کوچکترین آشنایی با نهادهای برآمده و یا تأثیرپذیرفته از انقلاب اسلامی داشته باشد، برای پاسخ به این سوال، انگشت اشاره را به سمت حوزه علمیه، دانشگاه و سپاه پاسداران دراز خواهد کرد.

این در حالی است که ساحت حوزه علمیه در این زمینه مبنایی‌تر و عمدتاً شامل مقولات عقیدتی و ایدئولوژیک است اما می‌پذیریم که جنبش دانشجویی و سپاه پاسداران در امر پاسخگویی به برخی شبهات و زدودن آنها قابلیت مانور بیشتری دارند. انتظار نبرد تمام عیار با شبهات، یکی از تکالیف مهم جنبش دانشجویی و سپاه پاسداران به ویژه در ۴ سال آتی است و پاسخگویی به شبهاتی مثل آنچه که در ابتدای متن به تعدادی از آنها اشاره شد، حتماً آسیب‌های بزرگ را از ساحت انقلاب اسلامی ما دور خواهد کرد.

سوم: تقویت جبهه آرمانخواهی در مقابله با دنیاخواهی

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران یک پیشنهاد جدید برای دنیاست.پیشنهاد جدیدی که یکی از اساسی‌ترین مبانی آن، آرمانخواهی معقولانه در تقابل با دنیاخواهی صرف است.

این اصل مبنایی که مباحثی مثل «اندلسیزاسیون» انقلاب و یا «دنیازدگی» انقلابیون را نیز باید از پي آسیب دیدن آن جستجو کرد در هجوم سبک‌زندگی غربی و شبیخون فرهنگی مطمع نظر دشمن قرار گرفته است.بدیهی است که جنبش دانشجویی به عنوان کانون جوانان انقلابی و مسلمان و همچنین سپاه پاسداران به عنوان نهادی که وظیفه حراست از انقلاب اسلامی را بر عهده دارد، تکالیف سنگینی را در حراست از آرمان‌ها، نهادینه‌سازی آنها و تبیین چرایی مقدم بودن آرمانخواهی بر دنیاخواهی بر عهده دارند.

اینکه سازوکار این انجام تکلیف و دفاع از آرمان‌ها در مقابل دنیا چیست، مقال دیگری را می‌طلبد، اما طرفه آنکه از بدنه فرهنگی و عقیدتی سپاه پاسداران و همچنین تشکل‌های جنبش دانشجویی ایران انتظارات وسیعی در این زمینه وجود دارد.

چهارم: تقویت خط خدمت به جای خط سیاست‌زدگی

سیاست‌زدگی حتماً جزئی لاحق و غیر قابل انکار از فرآیند آمد و رفت دولت‌ها در هر کشوری است که البته باید نسبت به کمرنگ سازی آن تا همیشه تلاش کرد.در این میان اما خطر بزرگ آن است که خط سیاست‌زدگی تبدیل به مشق اصلی دولت شود و خط خدمت و خدمتگزاری به مردم و نظام به حاشیه رانده شود.مطالبه خط خدمتگزاری از دولت، وظیفه‌ای همگانی در میان مردم، رسانه‌ها، بدنه نظام اسلامی و تشکل‌های سیاسی و غیر سیاسی است.

اما می‌توان اعتراف کرد که جنبش دانشجویی و سپاه پاسداران در این زمینه از استعدادهایی شگرف و بزرگ نیز برخوردارند که می‌توانند راه این مطالبه‌گری را با سرعت بیشتری بپیمایند و البته محصول مطلوب بیشتری را نیز درو کنند.

استعدادهایی خدادادی نظیر شجاعت، با مردم بودن، آرمانخواهی، حسن سابقه در دفاع از مردم و کشور و حرکت بدون تغییر در مسیر انقلاب اسلامی که در صورت «مطالبه خدمتگزاری از دولت»، سبب‌ساز رخدادهای مبارکی در امر خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم ایران و تأمین خواسته‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بود.